Operadors mòbils

Davant l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol, els ajuntaments tenen la capacitat de contractar el que necessitin per tal d’afrontar aquesta situació d’emergència, sense passar pels procediments de contractació pública habituals. 

Ajuntaments com el de Castellar del Vallès ja han arribat a acords amb operadors que els faciliten targetes SIM amb tarifes de dades, que permeten tenir accés a internet als alumnes de la població que ho necessiten

L’inconvenient que pot tenir aquesta opció és la limitació de dades i que no siguin suficients si les escoles utilitzen la videoconferència de forma sistemàtica. Seria interessant trobar una operadora sense limitació de dades a les SIM.