Altres recursos

Tots els telèfons mòbils que disposen d’una tarifa de dades poden crear una xarxa WiFi i permetre a portàtils o mòbils accedir a Internet.

Els mòbils amb dades també permeten connectar-se amb el cable USB, que s’utilitza per carregar la seva bateria, a un PC o portàtil, per tal de compartir la seva connexió a internet.